ON THE ISSUE OF NEOLOGISM TRANSLATION

O. I. Panchenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД НЕОЛОГІЗМІВ У статті в загальному вигляді порушена проблема побудови та перекладу англомовних неологізмів. Джерелами фактичного матеріалу для нашого дослідження послужили статті британських газет за 2015-2020 роки, серед яких The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Sun. Основні шляхи поповнення лексичного запасу сучасної англійської мови та специфіку їхнього функціонування вивчали та вивчають
more » ... и та вивчають багато відомих учених-лінгвістів, як-от В. І. Жлуктенко, Н. В. Заботкіна, Ю. А. Зацний та інші. Мета статті -визначити особливості перекладу нових слів з англійської мови українською, охарактеризувати лексичні особливості неологізмів, проаналізувати труднощі перекладу нової лексики, а також способи їх подолання шляхом використання різноманітних способів перекладу. Проблема перекладу неологізмів є складною й остаточні рішення ухвалюються перекладачем у кожний конкретний момент, але палітра засобів для виконання цього завдання є традиційною -це такі способи перекладу, як підбір еквівалента, трансформаційний переклад, а також пряме перенесення, тобто переклад здійснюється за допомогою формальних і лексико-семантичних перекладацьких прийомів. До формальних прийомів належать калькування, транскрипція, транслітерація, а до лексико-семантичних -описовий та приблизний переклад. Було виявлено, що частіше за інші для перекладу неологізмів з англійської мови українською застосовується трансформаційний переклад, що зумовлено тим, що англійська мова є переважно аналітичною мовою, тоді як українська -синтетичною. Однослівні нові одиниці найчастіше перекладаються українською мовою за допомогою еквівалентів, які вибираються перекладачем залежно від контексту їхнього вживання. Складні слова, що складаються з декількох коренів, часто передаються за допомогою калькування. Транскрибування, транслітерування та адаптивне транскодування часто використовуються для запозичення одиниць, які частіше за все мають термінологічне значення. Основними способами перекладу неологізмів-словосполучень є послівний (покомпонентний) переклад словосполучення (іноді з використанням перестановки деяких компонентів), тобто калькування. Неологізми-абревіатури передаються найчастіше за допомогою калькування. Ключові слова: неологізм, переклад, транскодування, еквівалент, описовий спосіб перекладу.
doi:10.32838/2663-6069/2020.4-2/27 fatcat:zy5jhi4e5fffzgkucbo47xn5wa