Molecular aspects of skin aging. Literature review
Molekularne aspekty fotostarzenia. Przegląd piśmiennictwa

Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt, Anna Woźniacka, Aleksandra Lesiak
2016 Przegląd Dermatologiczny  
Skin aging is a complex process composed of sequential phenomena which lead to structural and functional changes. There are many pathways leading to photoaging, but their mechanisms are not well elucidated. Matrix metalloproteinases are a family of proteases known to degrade collagen. Aged skin is accompanied by higher metalloproteinase production, leading to degradation of extracellular matrix. Another pathway of aging is the complex TGF-β/Smad. Transforming growth factor-β is the primary
more » ... is the primary regulator of collagen synthesis in skin. It has been reported that UV irradiation impairs TGF-β/Smad signaling through downregulating the transcription. In recent literature cathepsins and progerin are the newest proteins reported to be involved in aging. Cathepsins are a group of proteases with collagenolytic and elastinolytic activities, but their role in photoaged skin is only partially known. Progerin is an abnormal form of lamin A. In recent studies, it is noted for its participation in the process of skin photoaging. streszczenie Proces fotostarzenia skóry polega na występowaniu sekwencyjnych zjawisk, które prowadzą do stopniowych zmian w jej strukturze i funkcji. Znanych jest wiele ścieżek uszkodzenia skóry, jednak wciąż nie są one w pełni poznane. Enzymami proteolitycznymi, które mają zdolność degradacji kolagenu i włókien elastycznych, są metaloproteinazy. Ich aktywność jest modulowana głównie przez tkankowe inhibitory, a indukcja ekspresji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego jest jednym z głównych zjawisk patogenetycznych fotostarzenia. W badaniach stwierdzono istotny udział transformującego czynnika wzrostu β (TGF-β) w nasileniu syntezy kolagenu. W starzejącej się skórze obserwuje się zmniejszenie syntezy kolagenu poprzez uszkodzenie ścieżki sygnału TGF-β/Smad. Katepsyny są grupą proteaz o właściwościach kolageno-i elastolitycznych. Zaangażowane są w mechanizmy regulacyjne, a ich rola w fotostarzeniu nie jest do końca poznana. Zmutowana forma laminy A -progeryna -zaburza kształt jądra komórkowego i proliferację. Powoduje progerię, a także stwierdzono jej udział w procesach fizjologicznego starzenia.
doi:10.5114/dr.2016.59136 fatcat:f5cb6lj3ffguhpxxfmes3bkqtu