Prozdrowotne właściwości cynamonu

Katarzyna Kaławaj, Marta Kinga Lemieszek
2015 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Streszczenie Cynamon to nie tylko powszechnie znana przyprawa, ale również stosowany od wieków w różnych zakątkach świata środek leczniczy. W niniejszej pracy przedstawiono krótki przegląd informacji na temat prozdrowotnych właściwości cynamonu. W medycynie ludowej cynamon stosowany był głównie jako lekarstwo na dolegliwości układu pokarmowego, antyseptyk, środek przeciwbólowy i wzmacniający organizm, jak również jako lek na przeziębienia. Współcześnie lista prozdrowotnych właściwości cynamonu
more » ... aściwości cynamonu znacznie się rozszerzyła. Obecnie najwięcej badań prowadzonych jest nad możliwością wykorzystania samego cynamonu lub jego ekstraktów bądź też izolowanych z nich związków w leczeniu cukrzycy, nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. Rozważa się również możliwość wykorzystania cynamonu w terapii Alzheimera. Słowa kluczowe cynamon, olejek cynamonowy, ekstrakty cynamonowe, substancje izolowane z cynamonu i jego ekstraktów WSTĘP Szukając skutecznego leku na różne dolegliwości często zapominamy, jak ważną rolę w profilaktyce oraz w leczeniu chorób odgrywają składniki codziennej diety. Z pozoru bezwartościowe produkty (o niskiej zawartości składników odżywczych) okazują się bogatym źródłem niezwykle cennych substancji. Przyprawy, bo o nich mowa, to nie tylko "polepszacze smaku", ale również, jak wykazały najnowsze badania, substancje posiadające wiele korzystnych, prozdrowotnych właściwości. Warto więc przyjrzeć się im dokładniej. Jedną z wielu niedocenianych przypraw jest cynamon. Kojarząc go głównie z dodatkiem do wypieków, nie zdajemy sobie sprawy, że od wieków był on stosowany w medycynie ludowej. W niniejszej pracy pragniemy przedstawić kilka z jego prozdrowotnych właściwości. Adres do korespondencji: Abstract Cinnamon is not only a commonly known spice, but also a medicinal agent which has been used for ages in various parts of the world. A brief overview of information concerning the health promoting properties of cinnamon is presented. In traditional medicine, cinnamon was mostly used as a remedy for digestive ailments as well as an antiseptic, analgesic, agent reinforcing the body and a remedy for colds. Nowadays, the list of cinnamon pro-health properties has significantly expanded. Currently, most studies concern the possibility of using cinnamon or its extracts or compounds isolated from them in the treatment of diabetes, cancer and cardiovascular diseases. The possibility of using cinnamon in Alzheimer disease therapy is also considered.
doi:10.5604/20834543.1165362 fatcat:krs6pbf4pzh7rhsamm6qw22gey