Підготовка педагогічних кадрів в Подільській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): нормативно-правовий аспект

Nadiya Balabust
2013 Педагогічний дискурс  
У статті на основі опрацьованих і проаналізованих законодавчих джерел, документальних і архівних матеріалів, а також історико-педагогічної літератури, періодичних видань і наукових досліджень дореволюційних, радянських, сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених і правознавців висвітлено і обґрунтовано проблему нормативно-правових засад підготовки педагогічних кадрів для освітянської сфери Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. В результаті дослідження введено в науковий
more » ... введено в науковий обіг низку архівних матеріалів з фондів Хмельницького обласного державного архіву, проаналізовано суть та зміст імперської політики російського самодержавства в освітній сфері, спрямованої на повну централізацію та уніфікацію цієї галузі, підготовку таких вчительських кадрів, які б готували вірнопідданих громадян царського режиму.
doaj:a3e5c0c7a46b406380b35def7df98b83 fatcat:eadtivrlbzaxhmrl5g7uvujypi