Aplinkybinio anglų kalbos I dalyvio vartojimo ir vertimo į lietuvių kalbą klausimu (chemijos tekstų pagrindu)

P. Labeikaitė
1976 Kalbotyra  
Kad skaitant tekstą būtų 'galima suprasti gramatinį reiškinį, pirmiausia reikia atpažintijį pagal formą, o po to susieti formą su atitinkama reikšme. J. M. Bermanas 1 apibrėžia gramatinius požymius kaip tuos formos elementus, kurie rašytinės kalbos suvokimo procese yra to gramatinio reiškinio rodikliai. Vienas iš gramatinių požymių tipų -homoniminiai požymiai -sudaro specifinį angIų kalbos sunkumą. Norint nustatyti homoniminių žodžių kaitymo sufiksų (tarp jų -ing) reikšmę, morfologinius
more » ... būtina sieti su sintaksiniais požymiais. Veiksmažodinei -ing formai būdingas gramatinis daugiareikšmiškumas. Funkciniu požiūriu išskiriamos adjektyvinę ir adverbialinę reikšmę turinčios -ing formos gali priklausyti ir gerundijui, ir I dalyviui. Dauguma autorių nagrinėja I dalyvį ir gerundijų kaip atskiras veiksmaŽodžio formas, pripažindami, kad kai kuriais atvejais sunku jas atriboti 2 • Kai kurie autoriai nebando ieškoti skirtumų tarp I dalyvio ir gerundijaus ir visas veiksmažodines -ing formas vadina 'gerundials'3. Adverbialinės I dalyvio ir gerundijaus formos gali užimti tą pačią vietą sakinyje -sakinio pradžioje (prieš veiksnį) arba po tarinio (ar tarinio ir papildinio), tačiau šiais atvejais gerundijus turi formalų skiriamąjį požymį -prieš jį eina prielinksnis. Plg.: 1. •.. a elear solution was obtained using ethanol saturated with hydrogen chloride as solvent (J. Ch. S. (A), III, 346). 2 .... excess of ammonia was removed by scrubbing with water (J. Ch. S. (C), II, 175). Dalyvinės -ing formos vartojimo atvejai nagrinėjami, atsižvelgiant į sintaksinius ryšius sakinyje. Išskiriamos dalyvinės formos kaip žodžių junginio struktūros 111. M. 5epM8H, MeTOAHK8 06Y'leHHH 8HrJlHiicKOMY H3b1KY, M., 1970, p. 168.
doi:10.15388/knygotyra.1976.21804 fatcat:rvv2hqzjszfdppir7dgqm7bfdu