Indoor Air Pollution-Lowering Emissions of Chemicals Released From Manufactured Products, Hazmat2003 Conference

W Smykatz-Kloss, A Heil, L Kaeding, E Roller, R In Book Van Grieken, F Delalieux, K Gysels
2010 De Bellis L.: Building and Environ-ment   unpublished
Buildings and constructions using concrete or other building materials have to be considered as intrinsic part of environment, especially if we remember that consumption of building materials reaches many millions ton each year. Production of building materials, their application and finally their degradation ("stages of life" of building materials) have significant influence on environment. Discussion about this influence can be divided into three parts. First part devoted to changes in
more » ... o changes in environment during extracting raw materials and production of building materials. The second part is related to existence of buildings and other constructions in human environment. This concerns for example changes in landscape, changes in microclimate etc. The third part connected with degradation of building materials includes problems related to slow natural wear out as well as rapid processes of degradation for example in result of fire. On the field of the above pointed "stages of life" of building materials, thermal analysis methods play an important role, as methods of estimation of real and potential risks of introducing some dangerous substances into environment. In the first stage of life of building materials (production) the thermal analysis (TA) methods can be used for characterization of raw materials including their behavior under thermal conditions corresponding to production process in which these raw materials are used. TG/DTA/DSC and GC (gas chromatography) techniques coupled with evolved gas analysis (EGA) by infrared absorption or mass spectrometry permit on determination of sort and quantity of gaseous substances potentially liberated to environment during technological process. Applications of thermal analysis (TA) methods related to influence on environment of building and finishing materials (paneling, flooring, carpets, paints, varnishes, plastics, furniture etc.) in their second "stage of life" is limited to identification of VOCs (Volataile Organic Compounds) evolved from the mentioned materials as well as to determination of the kinetic parameters corresponding to VOC liberation rate. The most important and unsolved problems concerning application of TA on that field are relationships between results of a rapid TA tests and real kinetics of VOC liberation inside buildings. In this case isothermal tests performed in different temperatures are carried out very often. Third "stage of life" of building and finishing materials corresponds to their either slow or rapid degradation (waste utilization, recycling, house fire) which is usually connected with production of many different substances potentially dangerous for environment. At this stage TA methods belong to the most important techniques which permit on determination of risk for environment related to utilization of discussed materials. Studium kinetiky krystalizace sklovitých materiálů se těší poměrně velké oblibě a každoročně je v této oblasti publikováno více jak 1000 prací v impaktovaných časopisech. Převážná většina těchto prací je záložena na aplikaci běžných termoanalytických metod jako například Diferenciální termická analýza (DTA) nebo Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC). Tyto metody jsou velmi efektivní v případech, když je možné spolehlivě měřit tepelné efekty související s krystalizací. V případě velmi rychlých krystalizačních procesů však může dojít k nepříznivému ovlivnění kvality kinetických dat v důsledku tepelné setrvačnosti přístroje. Podobně limitováno je použití klasických metod jako DTA nebo DSC v případě velmi pomalých dějů, kdy naopak tepelný efekt je blízko detekčního limitu přístroje. Z tohoto pohledu je velmi zajímave diskutovat alternativní metody pro studium kinetiky krystalizace sklovitých materiálů, které jsou vhodné i v případech, kdy není možno použít běžných termonalytických postupů. Slibnou metodou v tomto směru je například mikroskopické pozorování růstu (případně i nukleace) krystalů ve sklovité matrici. Řada těchto metod má však také jistá omezení. Například přímé pozorování růstu krystalů optickou mikroskopií je limitováno na opticky transparentní materiály 1 nebo na materiály s výrazně odlišnou reflektivitou sklovité matrice a krystalické fáze 2 . Vyhledem k tomu, že k růstu nové krystalické fáze ve sklovité matrici obvykle dochází nad teplotou skelné transformace, v prostředí slilně podchlazené a vysoce viskózní sklo-
fatcat:wr7hqrqncfcc5e6gzk7rmi3zje