Pojęcie Przeciwdziałania Przestępstw Popełnionych W Związku Ze Stosowaniem Siły Wobec Skazanych

Kolb Ivan
2018 Zenodo  
W artykule, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury naukowej, wyjaśniono istotę oraz treść działalności związanej z przeciwdziałaniem przestępstw popełnionych przez personel zakładów karnych w związku z zastosowaniem siły wobec skazanych, a także określono główne problemy wynikające na tej drodze i opracowano naukowo uzasadniono propozycje co do ich merytorycznego rozstrzygnięcia.
doi:10.5281/zenodo.1300275 fatcat:g7taralmczdlpgjexyyxy5j22a