VẤN ĐỀ DẠY HỌC NÓI VÀ NGHE CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – NHÌN TỪ CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2015 CỦA HÀN QUỐC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018 CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Thị Ngọc Chi
2019 Tạp chí Khoa học  
Bài viết trình bày những nhận xét chi tiết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách đánh giá kết quả và sự định hướng tài liệu dạy học kĩ năng nói và nghe cho học sinh trung học dựa trên Chương trình Ngữ văn (2018) của Việt Nam, trong cái nhìn đối sánh với Chương trình Ngữ văn (2015) của Hàn Quốc. Từ đó, bài viết đề xuất một số vấn đề về việc dạy học hai kĩ năng này trong Chương trình Ngữ văn Việt Nam (2018) như: xác định vai trò quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng nói và nghe; khuyến khích
more » ... áo viên tổ chức đa dạng hoạt động rèn luyện kĩ năng nói và nghe, kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ; tăng cường trang bị cho giáo viên những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp cũng như phương pháp dạy học kĩ năng nói và nghe.
doi:10.54607/hcmue.js.16.7.2367(2019) fatcat:l62exi2m2ndyviqv5pfin4y744