The role of bipolar prograd resection in non-invasive bladder tumors
Úloha bipolární prográdní resekce u neinvazivních nádorů močového měchýře

Petra Vltavská
2019 Urologie pro praxi  
PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Úloha biPolární Prográdní resekce u neinvazivních nádorů močového měchýře Úloha bipolární prográdní resekce u neinvazivních nádorů močového měchýře MUDr. Petra Vltavská Urologické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě Karcinom močového měchýře patří mezi nejčastější nádorové onemocnění, se kterými se urolog ve své praxi setká. Ať už se jedná o neinvazivní či invazivní nádory močového měchýře, vyžaduje léčba mezioborovou spolupráci. Nejdůležitější částí léčby, která následně
more » ... která následně ovlivní prognózu je včasná diagnostika a následná důsledná transuretrální resekce tumoru. Proto bychom se měli zaměřit především na důkladnou a precizně provedenou resekci ložisek za použití doplňkových diagnostických metod, v těchto metodách a technikách být znalí, abychom je pak v praxi úspěšně využili. Klíčová slova: karcinom močového měchýře, monopolární a bipolární resekce, prográdní resekce, en-block, NBI. The role of bipolar prograd resection in non-invasive bladder tumors Bladder carcinoma is one of the most common cancers that the urologist encounters in his practice. Whether it is noninvasive or invasive bladder cancer, treatment requires interdisciplinary collaboration. The most important part of the treatment, which subsequently affects prognosis is early diagnosis and consequent consistent transurethral resection of the tumor. Therefore, we should focus especially on thorough and precise resection of the bearings using additional diagnostic methods, in these methods and techniques be knowleagable to use them in practice.
doi:10.36290/uro.2019.057 fatcat:z4txbseigrfa3nfbxnynfergly