Osavremenjivanje upravnog postupka

Zoran Lončar
1996 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Рад примљен: 7. VIII 1995. 1 "Очигледно je да са увођењем информатичке технологије постајемо сведоци настанка нове правне културе, која захтева успостављање нових основа. ТакоЬе je очигледно да су покушаји "калемљења" нове културе на постојеће правне концепте, без њихове измене и адаптације, изазвали неспоразуме, посебно у оним подручјима права која су најизложенија ширењу примене нове технологије". Д. Кавран, Обрада података и заштита личности, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2-3/1989,
more » ... раду, бр. 2-3/1989, стр. 198.
doi:10.5937/gakv9601016l fatcat:gzz3p524yfe75hy3kwnhjtkhg4