Genetic diversity of Picea orientalis (L.) Link populations in Turkey

Deniz Güney, Ibrahim Turna, Fahrettin Atar, Ali Bayraktar, Zeki Yahyaoglu
2019 Šumarski list  
Za razumijevanje genetske strukture populacija šumskog drveća potrebno je poznavati genetsku varijabilnost. Razvoj izoenzimske tehnike olakšao je određivanje genetske strukture populacija u području rasprostranjenja vrsta. Određivanjem genetske strukture i varijabilnosti Picea orientalis (L.) Link, koja je u svijetu ograničena na manje područje, transfer trenutne genetske strukture na buduće generacije putem održivog gospodarenja šumama važan je za osiguravanje kontinuiteta vrste. U ovom
more » ... vanju određene su genetske različitosti i sličnosti za populacije P. orientalis u odabranim populacijama (Artvin, Torul-Örümcek, Tirebolu-Ak&#305;lbaba, Ordu-Çambaş&#305;, Artvin-Şavşat, Ardanuç-Ovac&#305;k, Şavşat-Sahara, Artvin-Saçinka, Ardahan-Posof an Maçka-Hamsiköy) Turske. Korišteno je 10 genskih lokusa u različitim enzimskim sustavima, a određena je genetska varijabilnost, vrijednost heterozigotnost (H<sub>o</sub>), broj alela po lokusu (A<sub>L</sub>), genetski diverzitet (v), intrapopulacijska diferencijacija (d<sub>T</sub>), multilokusna raznolikost (V<sub>gam</sub>) te diferencijacija među populacijama (Dj). Za promatranu heterozigotnost, broj alela po lokusu i genetski diverzitet dobivena je središnja vrijednost od 0.154, 1.74 i 1.719. Nadalje, kod razmatranja genetskog diverziteta, pojavile su se tri različite skupine u smislu odabranih populacija. S obzirom da je populacija Torul-Örümcek pokazala relativno više vrijednosti u odnosu na ostale populacije, ova populacija je vrlo važna za održivost genetskih izvora kavkaske smreke .
doi:10.31298/sl.143.11-12.4 fatcat:p7q6esjqxjhevdls5spq3aitqa