Adresa za dopisivanje: * Neurokirurški postupci liječenja hidrocefalusa Neurosurgical procedure in treatement of hydrocephalus Kratki pregledni članak/Mini-review

Ana Gavranić, Klinika Za Neurokirurgiju, Kbc Rijeka, Ana Gavranić, Hrvoje Šimić, Duje Vukas, Branislav Stanković, Goran Bajek, Zlatko Kolić
2011 unpublished
Sažetak. Hidrocefalus je medicinsko stanje koje je obilježeno prekomjernim nakupljanjem ce-rebrospinalnog likvora u moždanim komorama ili šupljinama mozga, što za posljedicu može imati povećanje intrakranijskog tlaka. S obzirom na uzročni mehanizam dijelimo ga na komuni-cirajući i nekomunicirajući ili opstruktivni. Obje vrste hidrocefalusa mogu biti prirođene ili ste-čene. Glavni simptom prirođenog hidrocefalusa je velika glava dojenčeta ili djeteta, dok se u stečenih oblika hidrocefalusa
more » ... hidrocefalusa akutna dilatacija komora manifestira nespecifičnim znakovima, poput povišenog intrakranijskog tlaka. Kronični oblik hidrocefalusa ima sporiji tijek i uključuje klinička obilježja poput Hakim-Adamsovog trijasa (inkontinencije, ataksije i demencije). Liječe-nje svih vrsta hidrocefalusa je kirurško. Abstract. Hydrocephalus is a medical condition characterized by excessive accumulation of cererospinal fluid in the ventricles or cavities of the brain which can lead to increased intrac-ranial pressure. Based on its underlying mechanisms can be classified into communicating and non-communicating or obstructive. Both forms can be either congenital or acquired. Main sing of congenital hydrocephalus is unussualy large head in infant or a child. Acute dil-atation of ventricle is to mainifest with non specific signs and symptoms of increassed in-tracranial pressure. Chronic dilatation has more insidious onset presenting for instance Hak-im-Adams triad, congnitive impairment, gait disturbence, incontinence. Tretman of hidrocephalus is operative.
fatcat:fshgprs6p5hrpk5tqnqva2wnki