Kurutma Yöntemleri, Depolama Koşulları ve Sürelerinin Lavanta (Lavandula spp.)'nın Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenlerine Etkisi

Nimet KARA, Hasan BAYDAR
2014 Yüzüncü Yil Üniversitesi Tarim Bilimleri Dergisi  
Tel: 0246 211 85 95, Fax No: 0246 211 86 96 Özet: Araştırma, kurutma yöntemleri (gölgede ve güneşte kurutma), depolama koşulları (oda sıcaklığı ve +4 o C) ve depolama süresinin (12 ay) lavander (Lavandula angustifolia cv. Raya) ve lavandin (Lavandula x intermedia cv. Super) çeşitlerinin uçucu yağ oranı ve bileşenlerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tam çiçeklenme döneminde hasat edilen lavantanın taze saplı ve kuru sapsız çiçek uçucu yağ oranları Clevenger cihazında su
more » ... yöntemiyle ve uçucu yağ bileşenleri GC/MS cihazında belirlenmiştir. Araştırmada kurutma yöntemi, depolama koşulu, depolama süresi ve kurutma yöntemi x depolama koşulu x depolama süresi interaksiyonunun lavantanın uçucu yağ oranına etkisi istatistiksel olarak p<0.01 düzeyinde önemli olmuştur. Her iki çeşitte de gölgede kurutma yönteminde güneşte kurutmadan, +4 o C'de depolanan örnekler oda sıcaklığında depolanan örneklerden daha yüksek uçucu yağ oranına sahip olmuştur. Depolama süresi bakımından iki çeşitte de en yüksek uçucu yağ oranı kontrolden elde edilmiş, depolama süresi uzadıkça uçucu yağ oranlarında önemli ölçüde kayıpların olduğu gözlenmiştir. Kurutma yöntemi x depolama koşulu x depolama süresi interaksiyonunda her iki çeşidin uçucu yağ oranı en yüksek gölgede kurutulan ve +4 o C'de depolamanın birinci ayında (sırasıyla % 5.29 ve % 10.0), en düşük güneşte kurutulan ve oda sıcaklığında depolamanın 12. ayında (sırasıyla % 0.50 ve % 5.40) elde edilmiştir. Lavender ve lavandin çeşitlerinin uçucu yağ bileşenlerinin oranları kurutma yöntemleri, depolama koşulları ve depolama süresine göre önemli ölçüde değişmiştir. Raya çeşidinde her iki kurutma yöntemi ve depolama koşulunda da depolama süresince linalool oranı azalırken, linalil asetat oranı artmıştır. Super çeşidinde gölgede kurutmada her iki depolama koşulunda linalool oranı artarken, linalil asetat oranı azalmış, güneşte kurutmada ise linalool oranı azalırken, linalil asetat oranı +4 o C'de artmıştır. Abstract: The research was conducted with the aim to investigate the effects on the essential oil content and aroma composition of lavender (Lavandula angustifolia cv. Raya) and lavandin (Lavandula x intermedia cv. Super) of drying methods (in the shade and the sun), storage conditions (room temperature and +4 o C) and storage periods (12 months). Essential oil content of dry stemless flower harvested in full blooming period of lavandin was obtained by water distillation method, and composition of essential oil was identified with GC/MS. The effect of the drying methods, storage conditions, storage periods and drying methods x storage conditions x storage periods interaction on essential oil content of lavender and lavandin were statistically significant p<0.01 level. The essential oil content of samples dried in shade conditions both cultivars were higher than that of dried samples in the sun conditions. The essential oil content of samples stored in the +4 o C in both cultivars was higher than room temperature storage. In term of storage periods, while the highest essential oil content in both cultivars was obtained from the control and it significantly decreased in the longer the storage period. Of the interactions among the drying methods, storage conditions and storage periods, while the highest essential oil contents in both cultivars (5.29% and 10.0%, respectively) were obtained from the first month of +4 o C on dried in the shade, the lowest essential oil content (0.50% and 5.40%, respectively) were determined in twelfth month of room temperature on dried in the sun. The essential oil components of lavender and lavandin cultivars were significantly varied by drying methods, storage conditions and storage periods. In both of drying methods and storage conditions, while the linalool content was decreased, linalyl acetate content was
doi:10.29133/yyutbd.235932 fatcat:bpyioq3hrzaylfg3cbfz7nqybi