Kirjahistorian monipuolisuus avautuu alhaalta päin – SHARP-konferenssi Helsingissä 17–20.8.2010

Kati Mikkola
2010 Kasvatus & Aika  
SHARP eli Society for the History of Authorship, Reading and Publishing kokoaa yhteen kirjahistoriasta kiinnostuneita tutkijoita ympäri maailmaa. Järjestön 18. vuotuinen konferenssi järjestettiin elokuussa Helsingissä. SHARP on jäsenkunnaltaan leimallisesti anglo-amerikkalainen, vaikka siihen kuuluukin nykyään jäseniä yli 30 maasta. Helsinkiin tulleista runsaasta 200 tutkijasta noin puolet osallistui SHARP-konferenssiin ensimmäistä kertaa. Konferenssin teema Book Culture from Below,
more » ... Below, kirjahistoria alhaalta päin, oli innostanut mukaan laajalti eri alojen edustajia ja rohkaissut myös kirjahistorioitsijoita ottamaan uuden näkökulman tutkimuskohteeseensa. Konferenssin ohjelma oli todellinen runsaudensarvi: parhaimmillaan kymmenenkin rinnakkaista istuntoa aiheuttivat osallistujille valinnan vaikeutta. Teema haastoi kirjahistoriaan usein liitetyn elitistisen maineen nostamalla valokeilaan kansanomaisen kirjakulttuurin. Lukuisissa konferenssiesitelmissä työläiset ja talonpojat näyttäytyivät aktiivisina ja luovina kirjallisen kulttuurin kehittäjinä ja tulkitsijoina. Lähteiden osalta monet tutkijat nojasivat tosin edelleen kulttuurisen eliitin tuottamaan aineistoon, jolloin kansan näkökulma hahmottui eliitin välittämänä. Tuoreimpia näkymiä avasivat sellaiset esitykset, joissa aineistoksi oli löydetty kansanihmisten itse tuottamia tekstejä. Maantieteellisesti tutkimuskohteet painottuivat länsimaihin -niiden ulkopuolisia alueita tarkasteli esitelmissään vain muutama tutkija. Konferenssissa käydyissä keskustelussa palattiin toistuvasti kysymykseen siitä, mitä kirjahistoria "alhaalta päin" oikeastaan merkitsee. Koskeeko se kaikkia niitä, jotka eivät lue ja kirjoita työkseen? Tarkastellaanko siinä erityisesti yhteiskunnan alempien luokkien suhdetta kirjoihin? Pitäisikö tarkastelussa huomioida kirjallinen kulttuuri myös laajemmin, kuten käsikirjoitukset ja ääneen luetun tekstin kuunteleminen? Tätä puoltaa havainto siitä, että monissa maissa merkittävä osa kirjallisesta kulttuurista ei ole painettua. Lisäksi kirjallisen kulttuurin piiriin kuuluvat omalla tavallaan myös luku-ja kirjoitustaidottomat, jotka kuuntelevat ääneen luettuja tekstejä tai käyttävät kirjureita asioidensa hoitamiseen.
doaj:6c523d37cdae4ec789b62384d2e6cab7 fatcat:thv2mxeai5arvj7abtrrcy3ewi