Water supply in the Serbian armed forces: Planning and execution
Obezbeđenje vodom u Vojsci Srbije - planiranje i realizacija

Srđan Novaković, Srboljub Nikolić, Kristina Pantić
2017 Vojno delo  
za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Srboljub Nikolić, Kristina Pantić Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija nabdevanje vodom predstavlja funkciju intendantske službe (opšte logistike) koja se realizuje kroz organizaciju delatnosti upravnih i izvršnih organa. Planskim korišćenjem izvorišta i objekata za snabdevanje vodom na teritoriji, obezbeđuje se pravovremeno i neprekidno snabdevanje potrebnom količinom vode, neophodnom za izvršenje misije. Pravovremenim planiranjem,
more » ... va se problem optimalnog raspoređivanja resursa za prečišćavanje i distribuciju vode. Postavlja se informaciona osnova za njeno obezbeđenje po količini, kvalitetu i rokovima. Određuje se: ko, šta, kada, gde, kako i zašto treba nešto da izvrši u narednom periodu. Ključne reči: vodoobezbeđenje, intendantska služba, planiranje, brigada, bataljon Uvod Sistemu logistike Vojske Srbije, kao jedan od najznačajnijih pod sistema je intendantska podrška. Planiraju je, organizuju i realizuju organi službe opšte logistike. Kao takva, ona je ugrađena na svim nivoima rukovođenja. To je organizovana i usmerena funkcija, kojoj je cilj da se stvore najpovoljniji uslovi za život i rad jedinica, efikasna upotreba raspoloživih rezervi i izvođenje borbenih dejstava. Realizuje se kroz snabdevanje intendantskim pokretnim stvarima (InPS), ishranu, obezbeđenje vodom, odevanje i vršenje uslužnih delatnosti. Jedna od najvažnijih funkcija jeste obezbeđenje vodom. Kao osnovno sredstvo za život i zdravlje ljudi, voda je postala jedna od najinteresantnijih i sve češće izučavanih materija. Danas se problemu obezbeđenja dovoljnih količina vode za ljudske i druge potrebe poklanja sve veća pažnja i ulažu veliki umni i materijalni napori. Čiste vode je sve manje, a ona se troši i tamo gde je neophodna, ali i tamo gde se ne bi smela trošiti. Da bi ljudi mogli da zadovolje svoju životnu potrebu za vodom potrebno je uspostaviti neku vrstu vodosnabdevanja kako u miru, tako i u vanrednim i ratnim uslovima. Vodosnabdevanje Vojske je bitan element logističke podrške i predstavlja neprekidan proces i stalni zadatak jedinica i ustanova Vojske Srbije (VS). Nadležnost intendantske službe je neprekidno i pravovremeno obezbeđenje jedinica VS vodom, bez obzira na uslove u kojima se ona vrši. S U
doi:10.5937/vojdelo1707358n fatcat:zckuvetjabffhk5jpvklwdytiq