Upravljanje grupama u cilju efikasnog poslovanja gospodarskih subjekata

Igor Štoković
1997 Ekonomski Vjesnik  
Čovjek kao najznačajniji subjekt svake poslovne organizacije sve je više u centru razmatranja menadžera. Uspjeh poslovanja ovisi o zadovoljnom čovjeku, nosiocu proizvodnog ciklusa, njegovim kolegama, a to upućuje na potrebu za kvalitetnim upravljanjem grupama. Značaj proučavanja grupa posebno se povećavao snažnijim prodorom japanskog gospodarstva, porastom njihove produktivnosti i efikasnosti poslovanja, jer upravo japanski menadžeri najviše pozornosti poklanjaju razvoju kolektivne klime,
more » ... o grupnog duha. Za ostvarivanje pozitivnih rezultata neophodno je poznavanje relevantnih značajki grupa, njihova ispravna definicija i procjena u pojedinom poslovnom okruženju, prepoznavanje lidera, te korištenje "pravih" motivacijskih tehnika i instrumenata za razmatranu grupu, a sve u cilju postizanja optimalnih učinaka.
doaj:a2decd630c794eb69a6bf5b44d122c24 fatcat:yjm6wcdihnezjatznvxuuqh44u