Influence of an Atmosphere of Annealing on Magnetic Properties of Nanosize Films of FePt Alloy
Вплив атмосфери відпалу на магнетні властивості нанорозмірних плівок стопу FePt

I. O. Kruhlov, V. V. Mohylko, I. A. Vladymyrskyi, Iu. M. Makogon, M. O. Vasylyev, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko
2019 Metallofizika i novejsie tehnologii  
Досліджено особливості формування структурно-фазових станів і магнетні властивості плівок стопу FePt товщиною у 30 нм за умов термічного оброблення в інертній (Ar) та комбінованій (Ar + 3% H 2 ) атмосферах в інтервалі температур 500-900°С. Виявлено ефект термічної стабілізації розміру областей когерентного розсіяння впорядкованої фази L1 0 -FePt та значень поверхневої шерсткости нанорозмірних плівок при додаванні водню до складу атмосфери відпалу. Вплив водню також проявляється у пришвидшенні
more » ... оцесів впорядкування та збільшенні коерцитивної сили плівкового матеріялу за низьких температур порівняно з нейтральною атмосферою відпалу. Ключові слова: нанорозмірна плівка, впорядкування, атмосфера відпалу, коерцитивна сила.
doi:10.15407/mfint.41.02.0157 fatcat:g2a2zzifyvddtcrayh7zeoxn7a