Wielka Brytania a Unia Europejska. Przyczyny i skutki braku porozumienia

Raul Andrzej Kosta
2020 Rocznik Europeistyczny  
Każdy system polityczny jest podporządkowany osiągnięciu konkretnych celów w przestrzeni — czy to wewnętrznej, czy też międzynarodowej. Żaden system nie jest jednak w stanie wypełnić luki, jaką tworzy wadliwie zarządzane państwo. Przykład państw wyrosłych na fundamencie kultury anglosaskiej pozwala docenić wartość bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Anglia, jak też USA, na jego podstawie stworzyły model funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej. Jest on różny od europejskiego, podobnie jak
more » ... dmienny jest tryb jego wprowadzania. I tak jak w przypadku oświecenia we Francji za zmianami szły idealistyczne wartości — równość, wolność i braterstwo — tak dla Amerykanów, jak również Brytyjczyków, liczyły się przesłanki pragmatyczne.
doi:10.19195/2450-274x.5.4 fatcat:nzul2byjp5akfo3vvjhmeog76i