ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI

Merve KÖSE KÜÇÜK, Fatih ÇAVDUR
2019 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Bu çalışmada, afet sonrası geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere yardım malzemesi dağıtım problemi için bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir. Problem, literatürde bulunan Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi'ne uyarlanarak modellenmiştir. Önerilen çözüm yaklaşımı, yakın tarihli başka bir çalışmada geliştirilen stokastik programlama modeli sonuçlarını kullanarak, yardım malzemelerinin, önceden konumlandırılmış geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere en az
more » ... maliyet (uzaklık) ile dağıtımının yapılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu stokastik programlama modelinin sonuçları kullanılarak, başlangıç dağıtım problemi, her birisi önerilen çözüm yaklaşımıyla Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi olarak çözülen daha küçük boyutlu altproblemlere (bağımsız taşıma problemleri) bölünmüştür. Problem boyutundaki küçülmenin çözüm süresi açısından katkılar sağladığı, Bursa'nın büyük bir ilçesi için geliştirilen örnek olay kullanılarak oluşturulan her bir alt-problemin kişisel bir bilgisayarda saniyeler içinde çözülebildiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yardım malzemesi dağıtımı, geçici-afet-müdahale-tesisi, araç rotalama problemi, bölünmüş-dağıtımlı araç rotalama problemi Post-Disaster Relief Supplies Distribution Planning via Split-delivery Vehicle Routing with Time Windows Abstract: In this study, a solution approach is proposed for the problem of post disaster relief supplies distribution from temporary disaster-response facilities to the disaster-victims. The problem is modeled by adapting the Split-Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows from the literature. The proposed solution approach uses the results of a stochastic programming model developed in recent study, and is aimed at distributing relief supplies to disaster victims with the minimum cost (distance) from the pre-positioned temporary-disaster-response facilities allocated via the corresponding stochastic programming model. Using the results of the stochastic programming model, the initial distribution problem is divided into smaller sub-problems (i.e., independent transportation problems) each of which is solved using the proposed solution approach as a Split-Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows. It is noted that the reduction in the problem size provides positive contributions in terms of the solution time as each sub-problem generated using a case study developed for a large district of Bursa-Turkey can be solved in a few seconds on a personal computer. İletişim Yazarı: Merve KÖSE KÜÇÜK (mervekose@uludag.edu.tr) 2. Afshar, A., Rasekh, A. ve Afshar, M.H. (2009) Risk-based optimization of large flooddiversion systems using genetic algorithms, Engineering Optimization, 41(3), 259-273. 7. Belfiore, P., Tsugunobu, H. ve Yoshizaki, Y. (2008) Scatter search for vehicle routing problem with time windows and split deliveries, Vehicle Routing Problem, 1-14.
doi:10.17482/uumfd.427047 fatcat:j5ufwyqna5flpbxrpxowld6goe