NICOLAE IORGA ŞI CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE

Eva Mârza
2007 Annales Universitatis Apulensis, Series Historica   unpublished
Ideea urmăririi preocupărilor lui Nicolae Iorga în domeniul istoriei literaturii româneşti şi slavo-române, în speă a cării româneşti vechi, este una mai veche şi le aparine mai multor specialişti în domeniu. Afinităile sale faă de bibliologie şi ştiinele auxiliare înrudite s-au materializat chiar prin colaborarea la Revue internationale des Archives, des bibliothéques et de musées 1 , el publicând aici istoricul bibliotecilor şi arhivelor din România. Prezena sa este prima colaborare a unui
more » ... olaborare a unui român la o revistă străină de bibliologie. Rezultatele studiului pe tărâmul cării româneşti se află înseilate în mare număr în lucrările sale. Cataloagele privind colecii de carte românească veche, mai ales cele elaborate în Transilvania, dar şi în celelalte provincii româneşti, au putut beneficia de rezultatele peregrinărilor istoricului de la începutul secolului XX prin Transilvania. Aceste peregrinări s-au materializat, între altele, într-un extrem de interesant volum de documente 2. În contribuia de faă ne-am propus să ne oprim doar asupra aspectelor legate de cartea românească veche (cea tipărită) aflată în construcia operelor sale istorice. Nicolae Iorga a studiat în numeroase rânduri şi din diverse unghiuri, care decurgeau din preocupările de moment, aspecte privitoare la cartea românească veche. Pe de altă parte, merită să fie apreciată realizarea, unică până la N. Iorga, a unei oarecare evidene a obiectelor de cult aflate în bisericile vizitate din Transilvania. Multitudinea preocupărilor i-a cucerit pe biografii săi, dintre care se desprinde Barbu Theodorescu 3. Istoricul, istoricul literar, ori istoricul culturii româneşti nu a putut ocoli teme legate de istoria apariiei cării tipărite pe teritoriul românesc. A apelat, în contextul lucrărilor sale fundamentale, în capitole întregi, la meşteri tipografi, istoria tiparului slavon, cările tipărite în Transilvania, Mitropolia Ardealului şi tipăriturile româneşti din vremea sa 4 etc., sau în contextul istoriei învăământului românesc nu a omis manualele şcolare ori alte tipărituri folosite în secolele trecute în şcolile româneşti 5. Nici în voluminoasa Istorie a românilor, Nicolae Iorga nu trece peste importante momente, în care cartea tipărită se afla în centrul vieii culturale, la curile domnilor ării Româneşti, Moldovei sau la
fatcat:xlijt5l2dbhdzmaj5adf6c4f6e