Nauczyć się swojego domu. Mieszkania treningowe – trening w mieszkaniu

Piotr Jordan Śliwiński
2019 Journal of Urban Ethnology  
In the landscape of a large Polish city, one can notice homeless people, but also activities that help them survive in this difficult state and go out of it. In Cracow, such activities are undertaken, among others, by the Saint Father Pio Aid Centre. One of the phases of getting out of homelessness is staying at a "training flat", the aim of which is for a person to learn to look after a flat and manage their earned resources. Based on observation, analysis of documents and interviews with
more » ... yees of the Centre, the article tries to show the difficult path to "learn one's home". Key words: training flat, homelessness, help for the homeless * * * W krajobrazie dużego polskiego miasta zauważyć można bezdomnych, wobec których inicjowane są liczne działania mające pomóc im przetrwać w tym trudnym stanie oraz z niego wyjść. W Krakowie podejmuje je między innymi Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Jedną z faz wychodzenia z bezdomności jest pobyt w "mieszkaniu treningowym". Celem jest nauczenie się troski o mieszkanie i odpowiedniego gospodarowania zarobionymi środkami. W artykule, na podstawie obserwacji, analizy dokumentów oraz wywiadów z pracownikami Dzieła, podjęto próbę pokazania niełatwej drogi do "nauczenia się swojego domu". Słowa kluczowe: mieszkanie treningowe, bezdomność, pomoc bezdomnym Odebrano /
doi:10.23858/jue17.2019.012 fatcat:erpe2hjrfbfevpn2fcnh24hrdm