PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho)

Júlia Kopilcová
2016 ESPES  
PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 479 s. ISBN 978-80-555-1402-4.
doaj:ec709b77629644fa8495c5a156c703f6 fatcat:divlqifwl5cfpm2iqkpuy4vhpu