THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF NITROGEN (N) APPLICATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC MATERIAL INGREDIENT OF SORREL (RUMEX ACETOSA L.)

Sevinç Adiloğlu, Funda Eryılmaz Açıkgöz, Figen Dağlıoğlu, Sıla Barut Gök, Deniz Damla Altan
2015 Eurasian Journal of Forest Science  
In this study, the effect of different doses of nitrogen (N) application on the antioxidant activity and phenolic material ingredient of sorrel (Rumex acetosa L.) are investigated. In the test, four various doses of nitrogen NH4NO3 fertilizer(N0: 0 kg/da, N1: 4 kg/da-16ppm, N2: 6 kg/da-24ppm, N3: 8 kg/da-32ppm) have been applied to the plants. As a result, it has been determined that the antioxidant activity and phenolic compounds of Sorrel (Rumex acetosa L.) have parallels with the increase in
more » ... the application of nitrogen. Increasing the amount of phenolic compounds and antioxidant group compounds, in which they are included, leads to positive impact on above-mentioned effects of Rumex. In this context, it can be said that increasing phenolic compounds and antioxidant activity, which are obtained as a result of this study, with different dose N applications can increase the positive effects of this plant to human health. Keywords: Nitrogen (NH4NO3), Sorrel (Rumex acetosa L.), antioxidant activity, phenolic material ingredient, functional food Özet Bu çalışmada kuzukulağına (Rumex acetosa L.) uygulanan farklı dozlardaki azot gübresinin antioksidan aktivitesine ve kuzukulağında muhtevi uçucu madde içeriğine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bitkilere (N0: 0 kg/da, N1: 4 kg/da-16ppm, N2: 6 kg/da-24ppm, N3: 8 kg/da-32ppm) dört farklı dozda gübreleme uygulanmıştır. Sonuç olarak, azot gübresi miktarındaki artışa paralel olarak antioksidan aktivitesinde ve kuzukulağında muhtevi uçucu madde içeriği miktarında artış gözlemlenmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, uçucu bileşiklerin ve antioksidan grubundaki bileşiklerin artması, Rumex'in yukarıda bahsedilen etkilerini arttırmaktadır. Bu bağlamda; uçucu bileşiklerin ve antioksidan seviyelerinin farklı azot gübrelemesi uygulamalarına bağlı olarak artması, bu bitkinin insan sağlığı için elverişliliğini de arttırmaktadır. Anahtar kelimeler: Azot (NH4NO3), Kuzukulağı (Rumex acetosa L.), antioksidan aktivitesi, uçucu madde içeriği, işlevsel besin.
doi:10.31195/ejejfs.333090 fatcat:ifqvnbalzbdl5lowopdz4atdgm