Miłość nieprzyjaciół w świetle "Kazań do ludu" św. Cezarego z Arles

Brunon Zgraja
2013 Seminare Poszukiwania naukowe  
Ks. brunon zGraja UO, Opole MIŁOŚć NIEPRZYJACIÓŁ W ŚWIETLE KAZAŃ DO LUDU ŚW. CEZAREGO Z ARLES Św. Cezary, biskup Arles (470/1-542/3) 1 , przeszedł do historii Kościoła jako gorliwy duszpasterz, którego zasadniczym celem w działalności duszpasterskiej było upowszechnianie i wpajanie zasad moralności chrześcijańskiej 2 . Powierzeni bowiem jego opiece wierni, wychowani w moralności pogańskiej, choć byli ochrzczeni i przyznawali się do wiary chrześcijańskiej, to wciąż jeszcze poruszali się pomiędzy
more » ... uszali się pomiędzy nową religią a dawnymi pogańskimi zwyczajami 3 , zaś ich zachowaniu nieobce były pijaństwo, rozwiązłość, wiara w zabobony, a także lekceważenie niedzielnej Eucharystii, opuszczanie modlitw oraz wszelkiego rodzaju oszustwa 4 . Cezary, zatroskany o zbawienie swego ludu, którego postępowanie, jak widać, w znacznym stopniu odbiegało od moralności ewangelicznej, wykorzystuje zatem kazania -podstawowy w ówczesnych czasach środek ewangelizowania i katechizowania, i czyni z nich przystępny przekaz zasadniczych prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, mający doprowadzić do wykorzenienie niezgodnych z moralnością chrześcijańską zachowań 5 .
doi:10.21852/sem.2013.33.19 fatcat:ikn4bbo35vbbpcwluf3gzvsw3e