Eskişehir İlinde Biyogaz Potansiyeli ve Maliyetinin Analizi

H. Sevil ERGÜR, Fatih OKUMUŞ
2010 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
In this study, cost analyses were prepared for biogas production in Eskisehir considering the cattle potential. Beside this, solution methods were investigated for returning the biogas product wastes as a fertilizer to the farmers in the area. Energy is accepted as an indicator of development. Development is defined with the amount of energy per man. In Turkey, 50% consumed energy is imported from different countries. Large amount of energy consumption requires new raw materials to produce
more » ... als to produce energy. Due to the sources of unrenewable energy are running out rapidly and environmental pollution are very hazardous, countries were tend to renewable energy. So, the importance of biogas production was increased day by day. As a basis, biogas is obtained in air-free medium by fermentation with plant and animal wastes. It is a burnable gas mixture. Biofertilizer is more efficient than the normal one. Eskişehir İlinde Biyogaz Potansiyeli ve Maliyetinin Analizi Özet: Bu çalışmada Eskişehir ilinin büyük baş hayvan potansiyeli dikkate alınarak biyogaz üretim olanakları araştırılmış ve maliyet analizi yapılmıştır. Ayrıca Biyogaz üretim atıklarının çiftçiye gübre olarak geri verilmesi için çözüm yolları araştırılmıştır. Günümüzde enerji, ilerleyen endüstrinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve ülkelerin gelişmişliği, kişi başına düşen enerji miktarıyla tanımlanmaktadır. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %50'si yurt dışından ithal edilmektedir. Büyük çapta enerji ithalatı enerji üretebilecek hammaddelere yönelmeyi gerektirmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve yarattığı çevre kirliliği ülkeleri yenilenebilen enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu konuda yeni ve önemli enerji kaynaklarından biri olan biyogaz dikkati çekmektedir. Biyogaz temel olarak bitki ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin, havasız ortamda fermentasyonuyla oluşan enerji değeri yüksek yanıcı bir gaz karışımıdır. Fermentasyon sonucunda elde edilen biyogübre, normal gübreden çok daha verimli bir kaynaktır.
doi:10.17482/uujfe.18751 doaj:a4b0e5d106654696ae6f5630c4788148 fatcat:filwujxksvanrkjbiecxut4bdu