Study on Poly-(trifluorochloroethylene)
ポリ三フッ化塩化エチレンの研究

Susumu Furuya, Masakazu Honda
1959 Kobunshi Kagaku  
doi:10.1295/koron1944.16.612 fatcat:54vj2zjrcrgxdff5xysmpqyfia