Κοινωνικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και της λογοκρισίας στο διαδίκτυο

Καλλιρρόη Παναγιώτη Ιωάννου
2015
Η μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μελέτη της κοινωνίας, καθώς αποτελεί το βασικό μέσο σύνδεσης των κοινωνικών υποκειμένων μεταξύ τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η λέξη 'επικοινωνία' περιλαμβάνει την λέξη 'κοινωνία'. Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται μια σύνδεση της επικοινωνίας με τη νεωτερική και μετανεωτερική συγκρότηση των κοινωνιών, με ιδιαίτερο βάρος στα ΜΜΕ. Η ανάγκη για ελευθερία της έκφρασης, μέσω των ΜΜΕ, συναντά αρκετά εμπόδια. Τα
more » ... α αυτά, εμφανίζονται κυρίως στην προσπάθεια για μαζική επικοινωνία όσων δεν αποτελούν μέρος της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Το ερώτημα που δημιουργεί η έλευση του διαδικτύου, είναι αν αυτό το νέο ΜΜΕ μπορεί να συμβάλλει στην πραγμάτωση της ελευθερίας της έκφρασης ως πανανθρώπινου αγαθού, ή αν αντίθετα αποτελεί εργαλείο ελέγχου και καταστολής της έκφρασης στα χέρια της εξουσίας. Η ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο, ως παράγωγο της σύγχρονης κοινωνίας, υπόκειται στην κοινωνική βούληση, και συμβάλει στη διαμόρφωση της κοινωνικά επιλεγμένης κατεύθυνσης.Υπό αυτό το πρίσμα, έγινε η διερεύνηση της λειτουργίας του διαδικτύου, ως ΜΜΕ, στην εξέγερση της Τυνησίας το 2010-2011. Με την ποιοτική μέθοδο της συνέντευξης σε βάθος, αναζητούνται οι λειτουργίες του διαδικτύου, η συμβολή του στην εξέγερση, ο έλεγχος του από το προηγούμενο καθεστώς, αλλά και η λειτουργία του στη νεοσύστατη δημοκρατία. Το βασικότερο από τα ευρήματα της έρευνας, ήταν η διαφορετική αντίληψη του ρόλου του διαδικτύου στην εξέγερση, μεταξύ του δείγματος του κέντρου (κάτοικοι της Τυνησίας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, και της διεξαγωγής της έρευνας), και του δείγματος της διασποράς (Τυνήσιοι μετανάστες σε άλλες χώρες). Το δείγμα του κέντρου μας έδωσε μια αναλυτική οπτική, τόσο των δυνατοτήτων, όσο και των ορίων του διαδικτύου.
doi:10.26262/heal.auth.ir.267496 fatcat:gxj52fw4pvfwbdwxkfj4hudclm