Evropské federace zájmových skupin: Příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí

Aneta Valterová
2007 Social Studies  
Evropská integrace a neustále vzrůstající význam nadnárodní úrovně rozhodování vedly k významným změnám prostředí, v němž operují zájmové organizace. Jeden ze způsobů, kterými se zájmové organizace vyrovnávají s těmito změnami, je sdružování do federací zájmových skupin na evropské úrovni. Tento článek si klade za cíl analyzovat možné výhody a příležitosti, které členství v evropských federacích přináší socioekonomickým zájmovým skupinám (odborovým svazům a zaměstnavatelským organizacím). V
more » ... í části je text zaměřen na zhodnocení výhod členství v evropských federacích. Druhá se pak zabývá analýzou specifik socioekonomických organizací, především vzhledem k jejich pozici "evropských sociálních partnerů". Zvláštní pozornost je věnována roli a pozici zájmových skupin z nových členských států střední a východní Evropy.
doi:10.5817/soc2007-3-47 fatcat:6njyplzydbgxrc4kueinqtc3qa