Istnienie, człowiek, moralność. Recenzja książki: W. Kmiecikowski, Istnienie, człowiek, moralność. Studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, Chojnice 2017

Piotr Duchliński
2019 Logos i Ethos  
doi:10.15633/lie.3444 fatcat:nlp2iq7wuncancgnnctdmhn4fu