17. YÜZYIL DİVANLARINDA NEF'Î ETKİSİ

Öğr. Gör. M. Nurefşan KAPAL
2014 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Nef'î, 17. yüzyılda yaşamış ve hem kendi asrında, hem de kendinden sonraki asırlarda pek çok şair üzerinde etkili olmuş bir sanatçıdır. "Özellikle kaside vadisinde, kendisinden sonra gelecek her şairin ustasıdır. Nef'î'den sonra yetişen şairler, ya onu örnek almışlar, veya örnek almasalar da onun ustalığını takdir etmişlerdir." (Akkuş 1991:30). Bu etki, şair henüz hayattayken görülmeye başlamış ve divan sahibi şairler ondan etkilendiklerini nazireler yazmak suretiyle gösterdikleri gibi,
more » ... erinde onun ismini anarak da izhar etmişlerdir. Bu makalede, bir yüksek lisans tezi çalışması neticesinde incelenen 17. yüzyıl divanlarında tespit edilen Nef'î'nin isminin yer aldığı beyitler incelenmiş ve bu yüzyılda şairin, o dönem divan şairlerine tesirine bir ışık tutulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nef'î, Osmanlı Şiiri, 17. Yüzyıl, Divan. NEF'Î'S EFFECT IN SEVENTEETH CENTURY DIVANS ABSTRACT Nef'î lived in 17 th Century and he influenced on many other poets in both own century and other centuries. "Especially, in ode vale, Nef'î is master for all poets that came after him. The poets which lived after Nef'î, they either imitate from him or they appreciated his master (Akkuş 1991:30). Nef'î was effected on other poets when he still was alive and poets that have Divan showed his influence writing satires and to remember of his name. This article occur as a result of master thesis study. In this study, the divan which was written on 17 th Centuries were examined and couplets that includes Nef'î names were detected. As a result the influence of Nef'î in 17 th Century divan literatüre was brought out.
doi:10.18026/cbusos.82541 fatcat:as37emmntvha3h3fcuav2wj6k4