Pojęcie teologii jako gnozy chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach naszej ery

René Roux
2020
W II i III wieku n.e. wyzwanie, jakim była działalność różnych grup gnostyckich, skłoniło przedstawicieli głównego nurtu chrześcijaństwa do pogłębienia rozumienia swojego najważniejszego przesłania. Po części w reakcji na nauczanie gnostyków Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksandryjski oraz Orygenes przyczynili się do opracowania metod i treści prawdziwej "gnozy", czyli ortodoksyjnej doktryny wiary, w jej relacji do wiedzy historycznej, a także wysiłków moralnych i duchowych. Znaczenie nadawane
more » ... la fidei jako criterium veritatis świadczy o fundamentalnym pragnieniu pozostania wiernym pierwotnemu doświadczeniu obecności Jezusa Chrystusa.
doi:10.34839/wpt.2020.28.1.75-83 fatcat:cixl63umkjdu3plzyw42zt6ryu