Вікові особливості реактивності автономної нервової системи під час переробки інформації різної модальності та інтенсивності пред'явлення сигналів

Svitlana Bezkopylna
2020 Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin Series Biological Sciences  
У дослідженні взяли участь 116 учнів: діти 7–8, підлітки 10–11 і 13–14 та юнаки 16–17 років. Досліджували взаємодію когнітивної та автономної нервової систем (АНС) за умови переробки інформації в режимі диференціювання сенсомоторних реакцій вибору двох із трьох (РВ2-3) різноїмодальності та інтенсивності пред'явлення сигналів. Когнітивне завдання включало визначення модальності сигналу (форми фігури чи значення слова), швидкого й безпомилкового диференціювання лівою чи правою рукою рухової
more » ... ї або гальмування дії. За показниками нелінійного аналізу регуляції серцевого ритму (СР): частоти (НR), площі регулювання (S), періодичних (SD2) та аперіодичних (SD1) коливань кореляційної ритмографії (КР) вивчали механізми регуляції АНС у спокої та при переробці образної та вербальної інформації у режимі gol/nogo/gor з різною інтенсивністю її пред'явлення.Зіставлення результатів дослідження кількісних і якісних характеристик виконання когнітивних та моторних завдань складних рухових реакцій диференціювання РВ2-3, а також показників нелінійного аналізу регуляції СР у дітей, підлітків та юнаків дозволило виявити різні варіанти інтегративних функцій мозку та реактивності АНС у вигляді посилення або послаблення їхньої взаємодії. Встановили, що успішність та швидкість виконання завдань щодо переробки й диференціювання інформації в режимі РВ2-3, а також реактивність механізмів регуляції АНС знаходиться у залежності від модальності сигналу, інтенсивності їх пред'явлення та віку обстежуваних. У обстежуваних всіх вікових груп за умови пред'явлення вербальних сигналів в режимі РВ2-3 кількість помилок та час рухових реакцій більший, а реактивність АНС вища, ніж на образні сигнали. Зростання інтенсивності пред'явлення образної та вербальної інформації в режимі РВ2-3 підвищує кількість помилок, зменшує час рухової реакції та призводить до зростання реактивності механізмів регуляції АНС. У юнаків кількість помилок, час складних рухових реакцій РВ2-3 та реактивність АНС менша, ніж у дітей та підлітків.
doi:10.29038/2617-4723-2020-1-389-94-101 fatcat:akvei54oo5ejbefcmitldsb6lq