Molecular and Genetic Basis of Cerebral Cavernous Malformations
Serebral Kavernöz Malformasyonların Moleküler ve Genetik Temelleri

Mansur CİCİ, Sayra DİLMAÇ, Gamze TANRIÖVER
2017 Akdeniz Medical Journal  
Molecular and Genetic Basis of Cerebral Cavernous Malformations ÖZ Amaç: Serebral kavernöz malformasyonlar (SKM) santral sinir sisteminde ölümcül hemorajik inmelere ve fokal nörolojik sorunlara neden olma eğilimi gösteren damarsal lezyonlardır. Bu malformasyonlar, ilgili genlerinden birisinde oluşacak fonksiyon kaybı mutasyonlarıyla ortaya çıkmakta olup; büyük çoğunlukta sporadik olmasına rağmen ailesel kalıtımla da ortaya çıktığı genetik çalışmaların sonuçlarıyla da belirtilmektedir. Gereç ve
more » ... öntemler: SKM ve ilgili genlerin moleküler ve genetik özelliklerini değerlendirerek hastalığın mekanizmalarının aydınlatılmaya çalışılması amaçlanmaktadır. Bulgular: İnsan üzerinde yapılan genetik çalışmalar bu hastalığın üç gen bölgesi ile bağlantısı olduğunu göstermiş; bunlar; KRIT1 (KREV1 -RAP1A interaction trapped-1 veya CCM1), CCM2 (OSM veya Osmo-sensing scaffold for MEKK3) ve PDCD10 (Programmed cell death 10 veya CCM3) genleri olarak belirlenmiştir. Bu genlerin eksprese ettikleri proteinler, tek başlarına işlev sahibi olmalarının yanında birlikte görev aldıkları üçlü kombine yapılarıyla da hücre-hücre bağlantılarında, hücrenin migrasyonu ve apoptozunda önemli görevleri üstlenmektedirler. Özellikle endotel hücrelerinde ortaya çıkan bu sorunlar merkezi sinir sisteminde ciddi etkilerle kendini göstermektedir. Sonuç: SKM ile ilişkili genler ve proteinlerin görevlerinin detaylı olarak aydınlatılması, birçok hastalığın temelinde de etkin rol oynayabileceği fikrini desteklemektedir. Özellikle hücre-hücre bağlantıları, hücrenin migrasyonu ve ölümü gibi önemli basamakların işlemesindeki rolleri, bu proteinlerin önemini anlamamıza olanak sağlayacak ve konuyla ilgili literatürün gelişmesine ışık tutacaktır.
doi:10.17954/amj.2017.64 fatcat:wk2vt72hrvhevfgq2rrmetoyyi