Goals of regional tourist organizations in Poland
Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce

WOJCIECH FEDYK
2018 Ekonomiczne Problemy Turystyki  
doi:10.18276/ept.2018.2.42-16 fatcat:b7gdwk6zkrb5tovewtvh7og5yy