Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011

Jan Jurkiewicz
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
doi:10.14746/cph.2012.64.1.20 fatcat:pdbh5yproze3re2bbd2asj6wi4