Syberie Norwida

Magdalena Woźniewska-Działak
2019 Studia Norwidiana  
Artykuł stanowi interpretację Norwidowskiego wiersza pt. Syberie, jednego z ogniw cyklu Vade-mecum. Autorka w nawiązaniu do literatury przedmiotu (Zofia Trojanowiczowa, Włodzimierz Toruń i in.) stawia tezę, iż wiersz jest lirycznym arcydziełem, maksymalnie kondensującym rozległą treść, związaną z Syberią i zesłaniami, stanowiącymi wielki temat polskiej literatury XIX w. Wiersz Norwida osadzony w kontekstach autorskich oraz w kontekstach epoki odsłania swą głębię i możliwości poetyckiej syntezy.
more » ... poetyckiej syntezy. W niniejszym artykule autorka dowodzi "udziału" utworu w trzech wielkich dialogach epoki sprowokowanych przez temat Syberii.
doi:10.18290/10.18290/sn.2019.37-3 fatcat:syvajrhbwrazhmev6ckenzuc44