Μαιευτική παρακολούθηση στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων σε επίτοκες ύποπτες ή θετικές σε COVID-19 [article]

Ευαγγελία Καραστέργιου, Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε, University Of Thessaly
2020
COVID-19 is undoubtedly the pandemic that affects a lot of countries in the whole world. It is a challenge for the correct continuation of the medical care, but it is also an opportunity for remodeling and updating of the way it works. Purpose: the purpose of this paper is to highlight the importance of practical hygiene in the prevention of pollution, the ability to plan, improve and adjustment of healthcare systems and the successful completion of monitoring the pregnancy.
doi:10.26253/heal.uth.12461 fatcat:wt3xgncy5bdmhgnbewaply5g74