Plato, Machiavelli and machiavellism

Igor Zivanovic
2011 Filozofija i Društvo  
Apstrakt: Ovaj rad predstavlja preispitivanje Makijavelijevog makijaveli zma, odnosno stanovišta da je Makijavelijeva politička teorija imoralistička. Prvi deo rada posvećen je poređenju Platonove i Makijavelijeve političke filozofije. U njemu se analiziraju sličnosti i razlike u delima ova dva filozofa. Autor zastupa tezu da su Platonova shvatanja politike i političke zajednice pogubnija od Makijave lijevih,kao i da je Makijavelijevo razumevanje politike, države i zakona bliže nače lima
more » ... že nače lima liberalizma, nego načelima tiranije ili totalitarizma. Drugi deo rada posvećen je tumačenju koncepta autonomije politike i korišćenju svireposti i zala kao instru menata vladavine u Makijavelijevom delu. U ovom delu autor poriče da je Makija veli bio filozof zla i zastupnik političkog razbojništva.
doi:10.2298/fid1103045z fatcat:jfkfd2xh3bbldk7xlsv6epu6ue