TECHNOLOGIES OF PRIVATE DETECTIVE ACTIVITY AS A TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEMS [chapter]

Oleksandr Zakharov
2019 SOCIETY DEVELOPMENT: SOCIAL, ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
ЗАХАРОВ О.І. кандидат економічних наук, професор, директор ННІ менеджменту безпеки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6429-8887 У вітчизняній економіці відбуваються складні і суперечливі процеси які є наслідком глобалізації та економічної кризи. Вони чинять негативний прямий або опосередкований вплив на всі види економічної діяльність і стан безпеки підприємства. В таких умовах, їх керівники повинні постійну увагу приділяти питанням
more » ... приділяти питанням вдосконалення системи економічної безпеки. Виділяти для цього необхідні фінансові, адміністративні, інтелектуальні, кадрові, матеріальнотехнічні та інші ресурси. Тільки в цьому випадку на підприємстві можна створити ефективну систему економічної безпеки, здатну ефективно протидіяти існуючим загрозам і тим, які можуть з'явиться в майбутньому. Створення сучасних систем економічної безпеки неможливо без активного впровадження інновацій в їх структури, управління, технічні засоби і технології, що використовуються. З огляду на те, що розробка і впровадження інновацій в систему економічної безпеки є складним видом діяльності, що вимагає значних інтелектуальних, фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, для його успішного здійснення необхідно використовувати всі власні ресурси підприємства [1]. В основі стратегії розвитку системи економічної безпеки підприємства має бути активне впровадження інноваційних рішень як головної умови її ефективної модернізації. Інноваційний розвиток системи економічної безпеки підприємств залежить від багатьох факторів. Особливу роль тут відіграє позиція власників бізнесу і керівників підприємства щодо того, якою має бути система економічної безпеки. Вони повинні своєчасно і однозначно визначити роль і місце системи економічної безпеки на підприємстві, кількісні та якісні параметри її персоналу, покладені на неї функції і завдання, а також механізми управління і взаємодії, структуру і інженерно-технічне оснащення. Розробка і впровадження інновацій в систему економічної безпеки підприємства є складним видом діяльності. Для успішного її здійснення необхідно використовувати всі власні ресурси підприємства втому числе административные, финансовые, интеллектуальные, правовые, материальнотехнические, кадровые и другие. Важливу роль у розробці та впровадження інновацій відіграють обсяги і своєчасність її фінансування. Адекватне фінансування дозволяє залучати необхідних висококваліфікованих фахівців у сфері безпеки які здатні здатні здійснювати розробляти та впроваджувати інноваційні рішення в системи економічної безпеки. Це важливо тому що в зовнішньому та внутрішньому
doi:10.31732/sd-357 fatcat:uzi3f5m4fjgcnh22mb6aq46ogu