Crowdfunding in China: Turmoil of Global Leadership [chapter]

Liang Zhao, Yuanqing Li
2020 Advances in Crowdfunding  
doi:10.1007/978-3-030-46309-0_12 fatcat:n4qigwkmhbddxnfurfznta7kbi