Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden [book]

Michael Dal, Beate Rotefoss, Gudrun Svedberg, Birthe Lund, Ove K. Pedersen, Julie Borup Jensen, Thordis Thordardottir, Jarle Sjøvoll, Eila Lindfors, Sissel Ovesen
2011 TemaNord  
doi:10.6027/tn2011-517 fatcat:t3lta32nrfaj7kbcnafgl2pa2y