ВІДКРИТА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ

Олена Локшина
2018 Педагогічні науки теорія історія інноваційні технології  
ВІДКРИТА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ Метоя статті ю оглѐд стратегічних оріюнтирів розвитку відкритої освіти в ЄС. У статті підкреслено актуальність компаративного дослідженнѐ відкритої освіти в контексті інтенсифікації співробітництва між Україноя та ЄС із розбудови інформаційного суспільства; проаналізовано трансформація концепту відкритої освіти у світовому просторі; окреслено сучасні підходи до трактуваннѐ феномену відкритої освіти в умовах цифрової револяції і
more » ... ї револяції і глобалізації; охарактеризовано позиція ЄС щодо відкритої освіти, розкрито характер ініціатив ЄС із розбудови відкритої освіти. Ключові слова: відкрита освіта, відкриті освітні ресурси, цифрова освіта, Україна, ЄС, стратегіѐ.
doi:10.24139/2312-5993/2018.02/075-086 fatcat:jbf33oa23zftzn2rhiv7mrmqwq