Att skapa den nya berättelse som världen behöver: Ett fortbildningsmaterial för att arbeta med berättelser i lärande för hållbar utveckling i förskolan [report]

Ola Uhrqvist, Simon Wessbo, Therese Asplund, Ann-Sofie Kall
2023 Skrifter från Forum för utomhuspedagogik   unpublished
doi:10.3384/9789180750974 fatcat:rdpdcislsfdgdhajq5aarcctzi