Dünyada Salgın Tarihçesi

Ahmad Abed Ahmadi, Hülya Şirin, Toker Ergüder
2020 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi  
Tarihi okumayı başaramayanlar, hatalarının tekrarına katlanacaklardır. COVID-19 salgını döneminde geçmişteki salgınlardan ders alıp salgına karşı daha etkili bir şekilde davranabilmek için tarihteki bazı önemli salgınların incelenmesi faydalı olabilir. Bu bağlamda bu makalenin amacı da insanlık tarihinde gerçekleşmiş olan en önemli ve ölümcül bazı salgınların kısaca incelenmesidir. Bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar tarih boyunca toplulukları etkilemiş ve dünya üzerinde kalıcı değişikliklere
more » ... n olmuştur. Hastalıklar kimi zaman doğal nedenlerden kimi zaman ise insani hatalardan dolayı büyük ve ölümcül salgınlara dönüşmüştür. İnsanlar tarih boyunca salgınlar hakkında farklı düşüncelere sahip olup çeşitli önlemlere başvurmuşlardır. Bu önlemler bazen dini inançlardan kaynaklanıp bazen ise karantina, aşı ve hijyen gibi bilimsel kanıtlara dayanmaktadır. Bu derlemede elde ettiğimiz en önemli sonuçlardan biri, salgın mücadelesinde uluslararası işbirliğinin önemidir. Günümüzde de COVID-19 salgınını daha iyi kontrol edebilmek için ülkelerarası işbirliği çok büyük bir önem taşımaktadır. Salgın mücadelesinde diğer önemli hususlardan biri toplumların kültürü ve sağlık okuryazarlığı düzeyidir ve alınan bütün önlemlerin başarılı uygulanmasında hayati bir rol oynamaktadır.
doi:10.54247/soyd.2020.10 fatcat:gxtnx22oxjbl7js7tnrafpluvq