Helium abundance determination in hii regions of blue compact dwarf galaxies

B.Ya. Melekh
2001 Astronomical School's Report  
Мелех Б.Я. 96 УДК 524.523 + 524.7 Визначення вмісту гелію в областях HII блакитних компактних карликових галактик Б.Я. Мелех Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету ім. Івана Франка Проведено детальне вивчення іонних вмістів гелію в областях НІІ блакитних компактних карликових галактиках за допомогою нових рекомбінаційних коефіцієнтів для НеІ [3]. На основі отриманих значень Не/H і вмістів важких елементів А/H [1, 2] проаналізовано різні типи залежностей Y-Z. Отримано
more » ... ачення вмісту первинного гелію Y p і темпу його збагачення dY/dZ для різних варіантів врахування НеІ ліній. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЕЛИЯ В ОБЛАСТЯХ НІІ ГОЛУБЫХ КОМПАКТНЫХ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК, Мелех Б.Я. -Проведено детальное изучение ионных содержаний гелия в областях НІІ голубых компактных карликовых галактик с помощью новых рекомбинационных коэффициентов [3]. На основе новых содержаний гелия He/H и содержаний тяжелых элементов A/H [1, 2] проанализированы различные типы зависимостей Y-Z. Получены значения содержаний первичного гелия Y p и темпа его обогащения dY/dZ для различных вариантов учета НеI линий. HELIUM ABUNDANCE DETERMINATION IN
doi:10.18372/2411-6602.02.2096 fatcat:yl7a6dgkyzd7xg6sqmsdzkk2mu