MOBILE EDUCATIONAL APPLICATIONS IN MODERN EDUCATION
МОБІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДОДАТКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Vladislav Belous
2018 Osvìtologìčnij diskurs  
ORCID iD 0000-0001-6915-433X завідувач кабінету лабораторії вбудованих систем і 3d моделювання Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Тимошенка, 13-Б, 04212, м. Київ, Україна v.bilous@kubg.edu.ua МОБІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДОДАТКИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ В статті визначається роль мобільних навчальних додатків в навчальному процесі. Дається характеристика поняттю «мобільна освіта». Проаналізовано досвід з вивчення мобільної освіти. Представлені переваги та недоліки портативних пристроїв. Виділені
more » ... ехнічні та соціальні проблеми використання гаджетів. Описані способи реалізації мобільного навчання. Пропонуються до огляду вимоги для мобільних навчальних додатків. Ключові слова: мобільне навчання; мобільні навчальні додатки; мобільні технології; освітній процес. © Білоус Владислав, 2018 Вступ. З кожним днем все більше збільшується використання мобільного інтернету і кількість користувачів мобільних пристроїв. Такі зміни цілком обумовлені, зараз всі прагнуть до зручності і мобільності у всіх сферах життя. З появою комунікаторів і планшетів, вже немає необхідності брати з собою ноутбуки та інші пристрої в дорогу, в відрядження, на зустрічі і для інших цілей. Однак мобільні пристрої не приносили б стільки користі без спеціальних програм − мобільних додатків. Значимість мобільних додатків в освіті зростає, а основна причина цьогоможливості, які вони дають: спільна робота учнів над завданнями під час уроку і в позаурочній діяльності, обмін файлами, організація дистанційного навчання та взаємодії з батьками.
doi:10.28925/2312-5829.2018.1-2.361 fatcat:3mrnmcqrtzbejgqednyy4iquy4