Avdeling for økonomi og ledelse

Thomas Axelsen
unpublished
Masteroppgave Har forvaltningsreformen i 2010 oppnådd målsettingen om en mer effektiv forvaltning av vegsektoren? Has the 2010 administrative reform led to a more efficient public road management? Master i offentlig ledelse og styring (MPA 120 stp) 2017 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA ☒ NEI ☐ Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage JA ☒ NEI ☐
fatcat:acy27tohxneztbvimgdpbpyz3a