PROCESE DE ÎNTĂRIRE ŞI PRODUŞI DE REACŢIE ÎN SISTEME LIANTE DE TIP ZGURĂ ACTIVATĂ ALCALIN ŞI GEOPOLIMER, CU CONŢINUT DE Pb ▲ HARDENING PROCESSES AND HYDRATES IN ALKALI-ACTIVATED SLAG AND GEOPOLYMER WITH Pb CONTENT

Ana Moncea, Maria Georgescu, Alina Melinescu, Ştefania Stoleriu, Andreea Moncea
Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
Beside traditionali binders-Portland cement and blended cements, the binders of type alkali activated slag (AAS) and geopolymer can represent efficient matrices for immobilization of noxious substances. The present paper brings informations regarding the phisical and chemical processes at the hardening of alkali-activated slag and geopolymer, in which a waste with Pb content was immobilised. Geopolymer binder was prepared using a fly ash and as activator-a mixture of Na 2 O.nSiO 2 and NaOH with
more » ... SiO 2 and NaOH with silica modulus of 1.12. Alkali activated slag binders,were prepared with the same alkali-activator. This type of binders have a good immobilization capacity of the glass waste resulted from discarded cathode ray tube (CRT) with Pb content, added in amounts corresponding to 0.18-10% Pb. The inclusion of Pb 2+ ions into the binding systems determines a certain retarding influence on the hardening processes, the effect being more intense for shorter periods of hardening and for higher amounts of Pb. The X-ray difraction data sugests the formation of a complex aluminosilicate with Pb content. Pe lângă lianţii tradiţionali-ciment portland, ci-menturi mixte, lianţii cu activare alcalină, fără clincher portland, de tipul LZA (liant de zgură activată alcalin) şi de tip geopolimeri pot constitui matrici eficiente pentru imobilizarea unor substanţe nocive. Lucrarea prezentă aduce informaţii referitoare la procesele fizico-chimice care au loc la întărirea unor sisteme liante de tip LZA şi respectiv, geopolimer, în care s-a imobilizat un deşeu cu conţinut de Pb. Liantul de tip geopolimer s-a preparat din cenuşă de termocentrală, utilizând ca activator alcalin, un amestec de Na 2 O.nSiO 2 şi NaOH, cu un modul n al silicatului, egal cu 1,12. Acelaşi activator a fost utilizat şi pentru realizarea lianţilor de zgură activată alcalin. Lianţii de acest tip au dovedit o foarte bună capacitate de imobilizare a unui deşeu de sticlă rezultat din tuburile catodice scoase din utilizare (CRT) cu conţinut de Pb, considerat în lianţi, în proporţii corespunzătoare la 0,18-10% Pb. Înglobarea Pb în sistemele liante determină o anumită frânare a proceselor de interacţie, efectul fiind mai accentuat pentru perioade scurte de întărire şi proporţii mai mari de Pb. Datele analizelor difractometrice sugerează formarea în unele compoziţii, a unui compus complex cu Pb-hidroaluminosilicat de plumb.
fatcat:sr3vaxvhhzfw7hmuz5n3sfcylq