Problemy obszaru postsowieckiego nigdy nie były tak blisko, jak obecnie [recenzja książki Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu]

Kamil Pietrasik, Towarzystwo Azji i Pacyfiku
2018 Nowa Polityka Wschodnia  
Problemy obszaru postsowieckiego nigdy nie były tak blisko, jak obecnie [recenzja książki Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu] The problems of the post-Soviet area were never as close as now [book review Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu] Проблемы постсоветского пространства были не такими близкими, как сейчас [рецензия книги Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu]
doi:10.15804/npw20181814 fatcat:xxthbzwa5zfhleg6qkg5h5f2nq