Missed Lisfranc Dislocation in a Patient with Tibia and Fibula Fracture

Mustafa Uzkeser, Sultan Tuna Akgol Gur, Mesut Kilic, Ayhan Akoz, Huseyin Sahin, Mucahit Emet, Fatih Alper
2013 Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports  
Lisfranc injury is a rarely seen, hardly diagnosed and frequently missed injury. Emergency physicians are increasingly exposed to malpractice lawsuits due to delayed referral or inadequate management of this injury that leads to permanent sequelae. We report here the case of a boy with spiral fractures of both the tibia and fibula due to an ice-skating injury, who additionally had Lisfranc ligament injury of the foot. Emergency physicians should maintain a high index of suspicion for a Lisfranc
more » ... injury in a patient with midfoot swelling and/or tenderness. Many Lisfranc injuries are missed at first glance as gross luxation or lateral deviation of the midfoot is usually not present. The forefoot may appear normal; or acute tenderness along the Lisfranc joint may be mistakenly attributed to co-existing fractures as it was in our case. ÖZET Lisfranc yaralanması nadir görülür, teşhisi zordur ve sıklıkla atlanan bir yaralanmadır. Kalıcı sekele yol açan bu yaralanmada gecikmiş sevk veya yetersiz tedavi nedeniyle artan bir şekilde acil hekimlerine malpraktis davaları açılmaktadır. Bu vaka sunumunda, buz pateni yaparken düşmesine bağlı ayaktaki lisfranc ligament yaralanması ile ilişkili tibia ve fibula spiral kırığı olan bir erkek hakkında bilgi sunmak istedik. Acil hekimleri ayak orta bölümünde şişme ve/veya hassasiyeti olan hastada Lisfranc yaralanmasından yüksek oranda şüphelenmelidirler. Orta ayak bölümünde genellikle lateral deviasyon veya belirgin çıkık görülmediği için bazı lisfranc yaralanmaları ilk bakışta atlanabilir. Ayak ön bölümü normal olarak görülebilir veya lisfranc ekleminde tek başına akut hassasiyet olması bizim vakamızda olduğu gibi eşlik eden kırıklara bağlı atlanabilir.
doi:10.5505/jaemcr.2013.04706 fatcat:cubevs5odjhlvo73at52nw4fjq